Horoskop i astrologija aspekti

Horoskop i astrologija aspekti

Obzirom na tačku gde se planeta nalazi u trenutku vašeg rođenja (po zodijačkom krugu), nebeska tela formiraju između sebe odgovarajuće uglove, koji mogu biti skladni i neskladni.
Astrolog i ovde ne može reći da je jedan odnos dobar, a drugi nije dobar. Ovi uglovi, odnosno aspekti, pre svega, označavaju zone lakih odnosa, melodičnih, koji ponekad mogu biti i plitki, kao i rizik, odnosno procenat rizika od sukoba.
Ima pet osnovnih aspekata, prema gruboj podeli:

KONJUKCIJA je aspekt od nula stepeni. Recimo, Sunce i Mars, jedno prema drugome, u istom stepenu zodijačkog znaka biće u konjukciji.

OPOZICIJA je aspekt od 180 stepeni. Na primer: Sunce na 15 stepeni od Ovna i Satur na 15 stepeni od Vage, nalaze se u opoziciji.

KVADRAT je aspekt od 90 stepeni. Sunce na 15 stepeni od Ovna biće u kvadratu sa Saturnem na 15 stepeni od Raka. Kvadrat deli pun krug od 360 stepeni na četiri dela – kvadrata i odgovara odnosima kardinalnih, fiksnih i promenljivih znakova.

TRIGON je aspekt od 120 stepeni koji zodijački krug deli na tri dela. Na primer: Sunce na 15 stepeni od Ovna biće u trigonu sa Saturnom na 15 stepeni od Lava. Trigon više stavlja u odnos znake prema njihovoj klasifikaciji po elementima.

SEKSTIL je aspekt od 60 stepeni koji zodijački krug deli u 6 jednakih delova.
Očigledno je da se vrlo retko sreću tačni aspekti. Zato se oni uzimaju sa izvesnom marginom udaljenosti i ona se naziva Orbis. On varira zavisno od aspekta i sledi brzinu kretanja planeta.