Večiti kalendar-izračunavanje dana rodjenja

Uticaj planeta u vreme rođenja jedne osobe ogleda se kroz karakteristike planete u datom času. Svaka planeta ima sat u kojem je ona dominantna. Da biste znali kom satu pripadate potrebno je da znate:

datum rođenja

sat rođenja

dan u nedelji vašegrođenja

Da biste utvrdili dan rođenja poslužite se tabelom Večitog kalendara:
Primer: Želimo da izračunamo kog danaje rođena osoba koja ima datum rođenja: 21. 9. 1972. godine

Vek: )0K = 2

Godina: 1972 = 5

Mesec: septembar = 0

21. dan u mesecu: = 3

Zbir je 10. Što znači da je dan koji odgovara zbiru 10 – sreda. Sada pogledajmo tabelu satova planeta i vidimo u kome smo satu rođeni.

Pod pretpostavkom da malo koga interesuje sat rodjenja neke osobe rodjene u šesnaestom ili devetnaestom veku predstavićemo samo dvadeseti vek koji nosi broj 2.

Tabela brojeva po danu u mesecu

podznak
Tabela brojeva po mesecima
podznaci
Godine
znaci
Dani u nedelji
horoskopski znaci
TABELA SATOVA PLANETA
horoskopski
podznak
Osnovne karakteristike čoveka rodjenog u odredjenom danu,času i godini se kriju u jednom od sedam profila.Ako ste tačno izračunali svoj sat verovatno ćete se prepoznati u nekim karakteristikama.
Karakteristike po satu rodjenja
Više detalja… kako izračunati podznak

error: Content is protected !!