Bik u ljubavi

U starom Egiptu su Bika, predstavljenog svetim bikom Apisom, smatrali strpljivom životinjom, simbolom sirove snage koja se oslobađa ako se previše potiskuje ili joj se nešto suprotstavlja. Sveti Bik je bio predmet obožavanja u Memfisu. Verovali su da je inkarnacija boga Fta koji je predstavljao kreativnu energiju prirode. Rodila ga je devičanska krava, oplodjena nebeskom vatrom. Njegov ideogram su činili polumesec na čelu, skarabej pod jezikom i lešinar na ledima. Bio je hranjen u hramu. Kada bi umro, nazivan je Oziris-Hapi. Od ovog imena je nastala grčka reč Serapid. Groblje svetih Bikova nazivano je Serapej.

U egipatskoj mitologiji, Api je bilo i ime boga Nila, jednog od četiri duha koja su bdela nad posudama u kojima je čuvana utroba mumija. Na osnovu drugih izvora, inkarnacija boga Fta je imala oblik mumificiranog čoveka, čije su ruke držale ambleme svemoći i života, pa se stoga odnosila na muški kreativni princip.

Izmedu ostalog, i Frojd se bavio tumačenjem prisustva skarabeja i lešinara u egipatskom simbolu Bika. U egipatskim hijeroglifima, majka je često predstavljana likom lešinara. Egipćani su obožavali i Boginju Majku, koja je bila predstavljana ili glavom lešinara ili sa nekoliko glava, od kojih je bar jedna imala lik lešinara. I drugi izvori potvrđuju da je lešinar smatran simbolom majčinstva jer se mislilo da postoje samo ženke lešinara. U istoriji antičkog sveta, poznata je još jedna analogija sa ograničenjem na jedan jedini pol: Egipćani su smatrali da je skarabej, obožavan kao sveta životinja, isključivo muškog pola. Verovalo se da su se lešinari, iskijučivo ženke, oplodavali u letu: zaustavijali bi se u jednom trenutku u letu da bi ih oplodio vetar.

Na magijskom planu znak Bika predstavlja nesputanu moć seksualnog nagona. Po mitu, incest izmedu kiparskog kralja Činire i njegove ćerke Smirne se dogodio u znaku Bika, kojim se ističe snaga seksualne potrebe i želje, koja može da nadvlada slobodu volje. U magiji je seksualni nagon jedna od fatalnih kosmičkih sila, koja ostvaruje stabilne veze izmeclu ljudi, životinja i prirodnih elemenata iz kojih nastaje individualnost.I
seksualni nagon se upravljao po velikom univerzalnom zakonu sklada i ravnoteže, jer se oslobađa kad god se susretnu i privuku astrali suprotnog polariteta. S druge strane, znak Bika je ženski i negativan astrološki znak. Prisustvo elementa ženstvenosti koji je komplementaran njegovoj muškoj, pozitivnoj i agresivnoj prirodi, čini još potpunijom njegovu seksualnu želju. Njeno prisustvo je u ideogramu znaka označeno polumesecom na stilizovanoj glavi životinje.
Na osnovu seksualne magije, astralna struja protiče od muškarca ka ženi, a ne obrnuto.

Zahvaljujući muškoj astralnosti, ona je u savršenom kohezivnom jedinstvu. Na astralnom, kao i na fiziološkom planu,muški princip je princip aktivnosti, subjekta, dok je ženski princip prijemčivosti.O tome govori Smaragdna tablica: „Sunce je njegov otac, a Mesec je njegova majka”. Na osnovu zakona Conjunctio oppositorum, prazno priviači puno. Isti princip nalazimo i na Dalekom Istoku u magijskom simbolizmu Lingama čiji je donji konkavni deo stilizovana vagina, dok je gornji deo falus, stilizovani simbol muškosti. Seksualni nagon je bazična klica ljubavi koja zahteva da bude zadovoljena. Pošto nastaje iz sklonosti dve različite astralne polarnosti da isprazne sopstvene naboje, isticanje suprotne polarnosti partnera je odgovorno za njegovo pokretanje, čime se obilato služi i seksualna magija.

BIK SLAGANJE SA DRUGIM ZNACIMA
BIK TALISMANI

error: Content is protected !!