Muškarac i žena Devica

MUŠKARAC DEVICA
MUŠKARCI rodjeni u znaku Device. Na ovu vrstu muškaraca nemojte računati ako vam je srce gladno bajki i romantičnog zanosa, inače, naćićete se na beskrajnoj dijeti. Gotovo čitav njihov život za-Jsnovan je na praktičnom i materijalnom nivou. U stvari, oni teže za ljubavlju od najranijeg detinjstva, ali ne za onom vrstom Romeo i Julija tipa. Smisao za ljubav kod njih je izražena kroz odanost poro-Jdici, prijateljima i onima koji se u bilo čemu po-Jkažu slabijim od njih.

ŽENA DEVICA
ŽENE rodene u znaku Device. Prvo, one imaju malo stvarne veze sa osobinama koje se podrazumevaju za devojke sa devičanskim oreolom. Ako ste ih ikada zamišljall kao nežne i pokorne device, vreme je da se oslobodite jedne  iluzije, žene Device su u stanju da napuste muža zbog nekog drugog koga su srele negde daleko iza sedam mora i da se potom, uzdignute glave, upute novu i potpunu neizvesnost. A to nije ni devičanski ni ženstveno, a mnogo više je oznaka muževnosti. Pa ipak, one su u osnovi stidljive. Zaljubljene su dotle dok po njihovoj oceni ljubav zaista postoji, a kada osete da se odnos polako hladi, prekinuće ga bez sažaljenja i sentimentalnosti. Koliko ne vole da ostave porodicu, hipokriziju vole još manje.

DEVICA I MITOVI

DEVICA SLAGANJE SA DRUGIM ZNACIMA

DEVICA TALISMANI

error: Content is protected !!