Lav talismani

Među njima su najmoćniji oni koji su posvećeni Bogu kao gospodaru neba i oni koji nose imena duhova planeta ovog znaka. Talismane Lava je potrebno iscrtati žutim ili zlatnim lakom po pergamentu tankoj zlatnoj ploči, ili urezati nožem od plemenitog metala (srebro, zlato ili platina) na listu zlata. lzraduju se kada se Mesec nalazi u Lavu, nedeljom (danom Sunca) i u zvezdanim časovima Sunca.

Ovaj talisman je posebno prikladan za dobijanje pomoći od duhova planete Sunca. Važno je biti spreman da od njih tražimo što žeiimo i čim zatražimo, oni če nam želju ispuniti. U krugu su izvesna imena duhova Shemeshiel, Paimovaid, Rekhodiah, Malkheil. Važi za rodjene u znaku Lava i Raka, ali je efikasan i za sve ostale znake. lzuzetno koristan za kraljeve, otmene i veliku gospodu. Aleksandar Veliki ga je uvek nosio nad želucem. Mora biti napravljen od zlata i gvožda i urezan u danu Sunca.

U krugu su reči: „Moja kraljevina je večna i moja vladavna traje kroz vekove”. lzuzetno je vredan za traženie da nas željena osoba više nikada ne odbije. Ovaj talisman služi da se duhovi pokažu vidljivi onome ko ih je dozvao i da učine ono što se od njih traži. Reći u krugu: „Osvetli moje oči da nikada ne sanjaju san smrti i da moj prijatelj ne uzvikenu ja sam pobedio” su veoma efikasne u odbrani od tajnih neprijatelja, pogotovo u ljubavi, od ljubomore, zavisti i od osoba koje žele da poremete sreciu drugih ljudi. Potrebno ga je nositi na sebi najmanje tokom jednog lunarnog meseca.

LAV U LJUBAVI

LAV SLAGANJE SA DRUGIM ZNACIMA

error: Content is protected !!