Škorpija u ljubavi

Škorpija je znak koji simbolizuje seksualnost, erotiku i sve manifestacije telesne ljubavi. Njen je uticaj na seks toliko izuzetan, da ga je antička tradicija definisala jednim polom Osovine želje, čiji drugi pol predstavlja suprotan znak Bika. Škorpija predstavlja borbu za prevlast u ljubavi i za psihičko izražavanje u ljubavi. Više od svih drugih znakova odnosi se na seksuainost u najširem smislu reči, od želje do zavodenja, od erotike do kompeticije i agresivnosti. Škorpija je izuzetno ozbiljna u ljubavi. Doživljava seksualnost kao neobuzdan i nesputan nagon ne samo na mentalnom, već još više na psihičkom planu. Da bi se ovakav snažan naboj izrazio, neophodno je da Škorpija pronade osobu koja će znati da izazove jaku privlačnost. Za ovaj znak je tipično da se strastvenost razvija dugo u tišini i da onda nezadrživo eksplodira u erotiku raznovrsna snažna osećanja. Seksualni život Škorpije je uvek pun događaja, jer ona ne može da dozvoli da joj seksualna tenzija opadne ispod odrecienog nivoa koji bi bio razoran. Analogija znaka Škorpije sa smrću je stara i prevazidjena. Medutim, ovo značenje se može prepoznati u nekim osobinama znaka. Za Škorpiju veza sa drugom osobom predstavlja neodoljivu snagu koja prevazilazi granice ličnosti i vodi fizičkom i transcendentalnom jedinstvu. Na taj način Škorpija uspeva da potpuno izrazi najdublje sadržaje seksualnosti i da sublimiše snažnu potrebu da dominira nad drugima. Tako škorpijina žaoka neće više biti instrument smrti, već će predstavijati vezivanje, moć i erotiku.

ŠKORPIJA MITOVI

ŠKORPIJA SLAGANJE SA DRUGIM ZNACIMA

ŠKORPIJINI TALISMANI