Devica u ljubavi

Antički astrolozi su smatrali da znak Device pod seća na religioznu bogomoljku tj. insekt koji kada jed nom zadovolji sopstvenu ljubavnu želju, ubija mužja ka i jede ga.

Nije istina da je Devica jedan od najprigušenijih i najhladnijih zodijačkih znakova. Ostavlja takav utisak jer je najčešće takvog karaktera da sve radi na prvom mestu i u prvo vreme. Pošto se skionost ka uspostavljanju reda proširuje i na mentalni i na plan ljubavnog i sentimentalnog života. Devica ne voli da izražaw sopstveno mišljenje, a još manje sopstvena osećan ja, osim kada je celokupan sticaj okolnosti povoljan da se izrazi na najbolji moguči način. Najlepši i najprimamijivija osobina Device je izuzet, no plodna fantazija, čija realizacija pruža dugotrajno zadovoljstvo i partneru i njoj samoj. Devicu priviače nežne i zavodljive ljubavne izjave, prija joj i uzbuduje je takav način udvaranja i još više stimuliše njenu fantaziju. Opasnost od koje Devica treba da se čuva je da partner ne postane samo sredstvo za zadovoljenje njene potrebe za erotskim fantazijama, kada zaista može da se govori o „religioznoj bogomoljki”.

DEVICA I MITOVI

DEVICA SLAGANJE SA DRUGIM ZNACIMA

DEVICA TALISMANI

error: Content is protected !!